PE 100 BORU TS EN 12001 – 2 + A1

 

HDPE 100 BORU ÖZELLİKLERİ

Petrolden elde edilen etilen gazının polimerizasyonu sonrası oluşan ‘’ Polietilen ‘’ hammaddesi plastik boru üretiminde de kullanılmıştır.
1950 li yılların başında çevresel gerilme değeri ve yoğunluğu düşük olarak PE 32 şekliyle ilk kez içme suyu şebeke hatlarında kullanılan Polietilen gelişen teknoloji ile birlikte yıllar içinde PE 63, PE 80 ve
son olarak 1990 yılında PE 100 modeliyle günümüzde basınçlı hatlarda , düşük ekonomili ve yüksek performanslı en çok tercih edilen ürün haline gelmiştir.
PE 100 borunun korozyona uğramaması, kimyasallardan etkilenmemesi, aşınma dayanımının yüksek olması ömrünü alternatif ürünlere göre avantajlı duruma getirmektedir. Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmediğinden katodik koruma yapılmasına gerek yoktur. PE 100 borunun asgari servis ömrü 50 yıldır.
Deprem ve erozyon olaylarında rijit hatlara göre esneme kabiliyeti çok yüksek olan PE 100 boru , %350- %600 kopma uzama kabiliyeti sayesinde uzayarak açılmayı absorbe etmektedir.
-40 °C’ ye kadar elastik özelliklerini koruyan PE 100 boru suyun buz haline dönüşmesinden etkilenmemektedir. Çelik borular bu dönüşüme yarılarak tepki verirken PE 100 boru genleşerek hacim artışını absorbe etmektedir.
PE 100 boru batırılarak denizaltında kullanılacağı gibi yüzdürülerek nehir göl ve deniz geçişlerinde kullanılabilir , deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
PE 100 boru , dönüşlerde kendi çapının 20-35 katı radius ile kıvrılabildiğinden ek parça kullanımında tasarruf sağlar.
Rijit borularda basınç sınıfının yükselmesine neden olan koç darbelerinden etkilenmez.
Karbon Siyah katkısı ile üretildiğinden Güneşten gelen UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
PE 100 borular alın kaynaklı , EF kaynaklı ve kaplinli birleştirme yöntemleri ile birleştirilirler.
PE 100 boru ve ek parçaların üretiminde kullanılan hammaddeler mekanik dayanım kriterlerine göre MRS (minimum required strength) ile sınıflandırılır. MRS , malzemenin 20º C ‘ de 50 yıl süre ile iç basınca gösterdiği mukavemet değeridir . MRS ‘ ye göre PE malzemeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

 HAMMADE SINIFI

 

PE boru şebekelerinde hammaddenin sınıfına ve şebekenin durumuna göre emniyet katsayısı tespit edilir ve tüm hesaplamalar bu katsayıya göre yapılır.
Doğalgaz şebekelerinde emniyet katsayısı C=2.0, içme suyu isale hatlarında emniyet katsayısı C=1.25 olarak alınır.

 

 

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

 HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

 

 

HDPE 100 BORUNUN KULLANIM YERLER

  -Yeraltı içme suyu hatları
 -Yerüstü içme suyu hatları
 -Şehir şebeke hatları
 -Kanalizasyon hatları
 -Sıcak & soğuk su hatları,
 -Buhar hatları
 -Doğalgaz hatları
 -Jeotermal sistemler
 -Yangın suyu hatları
 -Drenaj hatları
 -Deniz deşarj hatları

 

 

 

 

AĞIRLIK TABLOSU

 AĞIRLIK TABLOSU

 

HDPE 100 BORUNUN EK PARÇALARI

HDPE 100 boruların ek parçaları farklı üretim şekillerine göre sınıflandırılmıştır. Üretim makinası olan extruder makinadan tek parçada çıkan ürünlere ; Enjeksiyon Ek parçalar , borulardan kaynaklı birleştirilerek hazırlanan ürünlere ; Konfeksiyon Ek parçalar , Elektrofüzyon kaynakta kullanılması için üretilen ürünlere EF ekparçalar , dişli bağlantı ağızları olan ürünlere ise Kaplin ekparçalar denmektedir.

 


Yazdır